Telad i junad2018-05-28T07:59:59+00:00

Project Description

Potpune krmne smjese

TELKO 16 Plus
Potpuna krmna smjesa za telad

NAMJENA: Krmna smjesa TELKO 16 PLUS namijenjena je za intenzivni porast sisajuće i odbite teladi. Krmna smjesa sadrži sve hranidbene sastojke koji su potrebni teletu za brz i zdrav rast i razvoj.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME  11 MJ/kg, Sirove bjelančevine 16%, Ca 0,8%, P 0,6%, Na 0,3%, Mg 0,2%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1

Dopunske krmne smjese

SUPER TELKO 35
Dopunska krmna smjesa za telad

Hranidbena vrijednost: ME 10,5 MJ/kg , Sirove bjelančevine 35,0 %, Sirova  vlakna 13,5 %; Sirova  mast 2,8%, Pepeo  13,5.%.,

NAPOMENA: Dopunska krmna smjesa SUPER TELKO 35  sadrži visoko probavljive bjelančevine, vitamine i minerale

NAMJENA: Krmna smjesa SUPER TELKO 35 namijenjena je izradi potpunih krmnih smjesa za sisajuću i odbitu telad. Daje se teladi umiješan sa žitaricama u omjeru 35% SUPER TELKO 35 i 65% žitarica (kukuruz, ječam, zob). SUPER TELKO 35 sadrži sve hranidbene sastojke koji su potrebni teletu za brz i zdrav rast i razvoj.

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1

SUPER JUNKO 32
Dopunska krmna smjesa za junad

NAMJENA: Krmna smjesa SUPER JUNKO 32 namijenjena je izradi potpunih krmnih smjesa za junad u tovu. Može se junadi davati pojedinačno ili umiješan sa žitaricama u omjeru 20% SUPER JUNKO 32 i 80% samljevenih žitarica (kukuruz, ječam, zob). Krmna smjesa SUPER JUNKO 32 sadrži sve hranidbene sastojke koji su potrebni junetu za brz i zdrav rast i razvoj.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME  9,5 MJ/kg, Sirove bjelančevine 32%, Ca 2,7%, P 1,0%, Na 0,5%, Mg 0,35%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1