Svinje2018-05-28T08:04:28+00:00

Project Description

Potpune krmne smjese

ST-1
Potpuna krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje

Hranidbena vrijednost: ME 12,5 MJ/kg , Sirove bjelančevine 17,0 %, Sirova  vlakna 4,1 %; Sirova  mast 3,1%, Pepeo  5,3.%.,

NAPOMENA: Krmna smjesa ST-1  sadrži visoko probavljive bjelančevine, vitamine i minerale

Uputa za korištenje: ST-1 je potpuna krmna smjesa namijenjena hranidbi svinja u fazi tova (25-100 kg tjelesne mase). Zbog visokog sadržaja proteina i minerala može se koristiti u fazi odgoja rasplodnih nazimica

Pakiranje:  25/1

Dopunske krmne smjese

SUPER TRS 35
Dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje

NAMJENA: Krmna smjesa SUPER TRS 35 namijenjena je izradi potpune krmne smjese koja se koristi u hranidbi  tovnih i rasplodnih svinja od 30kg. SUPER TRS 35 miješa se sa samljevenim žitaricama (kukuruz, ječam, pšenica) u omjeru 20-25% SUPER TRS 35 i 75-80% žitarice.

RECEPTURA:

Težina životinje SUPER TRS 35% Žitarice Receptura
30-60 25 75 Kukuruz 45%
Ječam 20%
Pšenica 10%
TRS 25%
60-120 20 80

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  Sirove bjelančevine 35%, Sirova vlakna 5%, Sirove masti 1,5%, Sirovi pepeo 12%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1

SUPER ST-2
Dopunska krmna smjesa za svinje u tovu preko 60 kg ž.v.

NAMJENA: SUPER ST-2 je Dopunska krmna smjesa namijenjena hranidbi svinja u tovu i rasplodu preko 60 kg žive vage. Miješa se u omjeru 20-25% SUPER ST-2 i 75-80% prekrupe žitarica (kukuruz, ječam, pšenica).

HRANIDBENA VRIJEDNOST: Sirove bjelančevine 35%., Sirova mast 1,3%., Sirovi pepeo 14,3%.

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1