Prasad2018-05-28T10:58:16+00:00

Project Description

Potpune krmne smjese

PREDSTARTER TITAN
Potpuna krmna smjesa za hranidbu prasadi do 10 kg

Hranidbena vrijednost:ME 13,5 MJ/kg , Sirove bjelančevine 19,0 %, Sirova  vlakna 3,8 %; Sirova  mast 4,8%, Pepeo  6,0.%.,

NAPOMENA: Krmna smjesa PREDSTARTER TITAN sadrži visoko probavljive bjelančevine, enzime, probiotike, organske kiseline i mikofixator

Namjena: PREDSTARTER TITAN je potpuna krmna smjesa novije generacije namijenjena hranidbi prasadi od faze sisanja radi privikavanja prasadi pod sisom na krutu hranu. Obavezno uz PREDSTARTER TITAN prasadi davati dovoljno pitke vode i osigurati temperaturu okoline od minimalno 25OC

Pakiranje: 10/1 i 25/1

STARTER TITAN
Potpuna krmna smjesa za hranidbu prasadi do 15 kg

Hranidbena vrijednost:ME 13,0 MJ/kg , Sirove bjelančevine 18,0 %, Sirova  vlakna 3,8 %; Sirova  mast 3,0%, Pepeo  7,0.%.,

NAPOMENA: Krmna smjesa STARTER TITAN  sadrži visoko probavljive bjelančevine, enzime, probiotike, organske kiseline i mikofixator

Namjena: STARTER TITAN je potpuna krmna smjesa novije generacije namijenjena hranidbi prasadi od odbijanja pa do 15 kg mase. STARTER TITAN se mora davati obročno uz mogućnost davanja u tri dnevna obroka. Obavezno uz STARTER TITAN prasadi davati dovoljno pitke vode i osigurati temperaturu okoline od minimalno 25OC

 

Pakiranje:  25/1

GROVER
Potpuna krmna smjesa za hranidbu prasadi od 15 do 30 kg

Hranidbena vrijednost: ME 12,5 MJ/kg , Sirove bjelančevine 18,0 %, Sirova  vlakna 3,8 %; Sirova  mast 3,0%, Pepeo  7,0.%.,

NAPOMENA: Krmna smjesa GROVER  sadrži visoko probavljive bjelančevine i organske kiseline

Uputa za korištenje: Potpuna krmna smjesa GROVER namijenjena je za hranidbu odojaka od 15 kg do 30 kg tjelesne mase. Krmnu smjesu GROVER upotrijebiti nakon korištenja krmne smjese STARTER TITAN.

Pakiranje:  25/1

Dopunske krmne smjese

SUPER PIGO 41
Dopunska krmna smjesa za prasad

NAMJENA: Krmna smjesa SUPER PIGO 41 namijenjena je izradi potpune krmne smjese koja se koristi u hranidbi prasadi do 30 kg tjelesne mase. Namijenjena je miješanju s domaćim žitaricama (kukuruz,  ječam) u omjeru 20-25% SUPER PIGO 41 i 75-80% žitarice.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  Sirove bjelančevine 41%, Sirova vlakna 5%, Sirove masti 1,5%, Sirovi pepeo 13%

NAPOMENA: Krmna smjesa STARTER sadrži visoko probavljive bjelančevine, enzime, organske kiseline i mikofixator.

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1