Perad2018-05-18T13:53:39+00:00

Project Description

Potpune krmne smjese

BROJLER
Potpuna krmna smjesa za piliće u početnoj fazi tova

NAMJENA: Krmna smjesa BROJLER namijenjena je za kvalitetan rast brojlerskih pilića u početnoj fazi tova. Krmna smjesa BROJLER daje se pilićima po volji uz dovoljno svježe i pitke vode. Zbog visokog sadržaj bjelančevina te iskoristivog lizina i metionina može se koristiti kod hranidbe purana u završnoj fazi tova.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME  12,0 MJ/kg, Sirove bjelančevine 22%, Sirova vlakna 4%, Sirove masti 4%, Sirovi pepeo 6%

NAPOMENA: Krmna smjesa BROJLER ne sadrži kokcidiostatik  te se može koristiti do kraja tova

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1

BROJLER FINIŠER
Potpuna krmna smjesa za piliće u završnoj fazi tova

NAMJENA: Krmna smjesa BROJLER FINIŠER namijenjena je za kvalitetan rast brojlerskih pilića u završnoj fazi tova. Krmna smjesa BROJLER FINIŠER daje se pilićima po volji uz dovoljno svježe i pitke vode.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME  11,5 MJ/kg, Sirove bjelančevine 19%, Sirova vlakna 4%, Sirove masti 4%, Sirovi pepeo 6%

NAPOMENA: Krmna smjesa BROJLER FINIŠER ne sadrži kokcidiostatik  te se može koristiti do kraja tova

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1

PURKO 28
Potpuna krmna smjesa za puriće u početnoj fazi tova

NAMJENA: Krmna smjesa PURKO 28 namijenjena je hranidbi mladih purića do 5 tjedana starosti. Krmna smjesa PURKO 28 daje se purićima po volji uz dovoljno svježe i pitke vode. Nakon starosti purića od 6 tjedana prelazi se na hranidbu krmnom smjesom sa 22-24% sirovih bjelančevina.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME  11,0 MJ/kg, Sirove bjelančevine 28%, Sirova vlakna 5%, Sirove masti 4%, Sirovi pepeo 7%

NAPOMENA: Krmna smjesa PURKO 28 ne sadrži kokcidiostatik  te se može koristiti do kraja tova

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1

Dopunske krmne smjese

SUPER BROJLER 41
Dopunska krmna smjesa za piliće

NAMJENA: Krmna smjesa SUPER BROJLER 41 namijenjena je izradi potpune krmne smjese u hranidbi pilića. Koristi se u početnoj fazi tova izmiješana sa samljevenim žitaricama (kukuruz, pšenica) u omjeru 35% SUPER BROJLER 35 i 65% žitarica. U srednjoj fazi omjer iznosi 30% : 70%, a u zadnjoj 25% : 75%. Dobivena krmna smjesa daje se pilićima po volji uz dovoljno svježe i pitke vode.

HRANIDBENA VRIJEDNOST: Sirove bjelančevine 41%, Sirova vlakna 3%, Sirove masti 2%, Sirovi pepeo 12%

NAPOMENA: Dopunska krmna smjesa SUPER BROJLER 41 ne sadrži kokcidiostatik  te se može koristiti do kraja tova

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1