Nesilice2018-05-18T13:55:42+00:00

Project Description

Dopunske krmne smjese

KUKURIKU 30
Dopunska krmna smjesa za nesilice

NAMJENA: KUKURIKU 30 je dopunska krmna smjesa namijenjena za izradu krmne smjese za kokoši nesilice od pet mjeseci starosti pa do kraja nesivosti te rasplodnih kokoši. Potpuna krmna smjesa se izrađuje miješanjem dopunske krmne smjese KUKURIKU 30 sa prekrupom žitarica ovisno o dobi kokoši prema sljedećem okvirnom omjeru.

  • KUKURIKU – 35%
  • PREKRUPA ŽITARICA – 65%

HRANIDBENA VRIJEDNOST: ME 6,6 MJ/kg., Sirove bjelančevine 30%., Sirova mast 2%., Sirovi pepeo 26%. Dodana boja za jaja: Ksantofil-16 mg/kg.

NAPOMENA: Dopunska krmna smjesa KUKURIKU 30 ne sadrži kokcidiostatik.

PAKIRANJE: 25/1, 10/1