Mliječne krave2018-05-18T13:51:58+00:00

Project Description

Potpune krmne smjese

MK-19
Potpuna krmna smjesa za mliječne krave

NAMJENA: Krmna smjesa MK-19 namijenjena je hranidbi mliječnih krava kao dodatak voluminoznom obroku (silaža, sjenaža, sijeno)

HRANIDBENA VRIJEDNOST: NEL 6,8 MJ/kg, Sirove bjelančevine 19%, Ca 1,0%, P 0,65%, Na 0,35%, Mg 0,25%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1

MK-21 Plus
Potpuna krmna smjesa za mliječne krave

NAMJENA: Krmna smjesa MK-19 PLUS namijenjena je hranidbi visoko mliječnih krava kao dodatak voluminoznom obroku (silaža, sjenaža, sijeno). Odlikuje se visokom energetskom vrijednošću potrebnom u prvim danima laktacije.

HRANIDBENA VRIJEDNOST: NEL 7,1 MJ/kg, Sirove bjelančevine 21%, Ca 1,0%, P 0,65%, Na 0,35%, Mg 0,25%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1

Dopunske krmne smjese

SUPER MK-35
Dopunska krmna smjesa za mliječne krave

NAMJENA: Dopunska krmna smjesa SUPER MK-35 namijenjena je izradi potpunih krmnih smjesa u hranidbi mliječnih krava. Dopunska krmna smjesa može se davati pojedinačno ili izmiješana sa samljevenim žitaricama u omjeru 30% SUPER MK-35 i 70% žitarica (kukuruz, ječam, pšenica)

HRANIDBENA VRIJEDNOST: Sirove bjelančevine 35%, Ca 2,9%, P 0,9%, Na 0,75%, Mg 0,35%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1

SUPER MK-35 Plus
Dopunska krmna smjesa za mliječne krave

NAMJENA: Dopunska krmna smjesa SUPER MK-35 Plus namijenjena je izradi potpunih krmnih smjesa u hranidbi visoko mliječnih krava. Odlikuje se visokom energetskom vrijednošću potrebnom u prvim danima laktacije. Dopunska krmna smjesa može se davati pojedinačno ili izmiješana sa samljevenim žitaricama u omjeru 30% SUPER MK-35 Plus i 70% žitarica (kukuruz, ječam, pšenica)

HRANIDBENA VRIJEDNOST: NEL 6,9 MJ/kg, Sirove bjelančevine 35%, Ca 2,9%, P 0,9%, Na 0,75%, Mg 0,35

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1