Mliječne koze i ovce2018-05-28T08:02:24+00:00

Project Description

Potpune krmne smjese

OVKO-16
Potpuna krmna smjesa za mliječne koze i ovce te sisajuću janjad i jarad

NAMJENA: Krmna smjesa OVKO-16 namijenjena je hranidbi mliječnih koza i ovaca u fazi visoke bređosti te u laktaciji kao dodatak voluminoznom obroku ( sjenaža, sijeno). Zbog visokog sadržaja probavljive bjelančevina, visoko kvalitetnih vitamina i minerala te krmiva od kojih je izrađen OVKO 16 je idealna potpuna krmna smjesa u othrani sisajuće jaradi i janjadi.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  NEL  6,7 MJ/kg, Sirove bjelančevine 16%, Ca 0,9%, P 0,6%, Na 0,3%, Mg 0,25%

NAPOMENA: Krmna smjesa OVKO-16 ne sadrži posebno dodanog bakra (Cu)

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1