Pitajte nas na: 048 856 370 | e-mail kontakt

18 Nov

Sastav obroka na bazi voluminozne hrane
Nadopuna dopunskom krmnom smjesom SUPER MK-35 ovisno o visini proizvodnje mlijeka

NA BAZI SJENAŽE

 

Mlijeko

Krmivo   /kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

SJENAŽA

15

15

15

15

15

SIJENO

4

4

4

4

4

KUK.ŠROT

2,5

3,5

3,5

4

4

SMJESA 19%

2

3

5

6

7

SUPER MK-35

-

-

0,5

1

1,5

 

NA BAZI SJENAŽE + SILAŽE

 

Mlijeko

Krmivo/kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

SJENAŽA

14

14

14

14

14

SILAŽA

10

10

10

10

10

SIJENO

2

2

2

2

2

SMJESA 19%

3

5

7

8

10

SUPER MK-35

-

-

0,5

1

1,5

 

NA BAZI SILAŽE

 

Mlijeko

Krmivo   /kg

15 kg

20 kg

25 kg

30 kg

35 kg

SILAŽA

15

20

20

25

25

SIJENO

3

3

4

4

4

SMJESA 19%

6,5

7

7

7

7

SUPER MK-35

-

0,5

1,5

2,5

3,5