Primjeri sastavljanja obroka za mliječne krave

Sastav obroka na bazi voluminozne hrane
Nadopuna dopunskom krmnom smjesom SUPER MK-35 ovisno o visini proizvodnje mlijeka.

 

NA BAZI SJENAŽE

 

Mlijeko

Krmivo   /kg

15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg
SJENAŽA 15 15 15 15 15
SIJENO 4 4 4 4 4
KUK.ŠROT 2,5 3,5 3,5 4 4
SMJESA 19% 2 3 5 6 7
SUPER MK-35 0,5 1 1,5

 

NA BAZI SJENAŽE + SILAŽE

 

Mlijeko

Krmivo/kg

15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg
SJENAŽA 14 14 14 14 14
SILAŽA 10 10 10 10 10
SIJENO 2 2 2 2 2
SMJESA 19% 3 5 7 8 10
SUPER MK-35 0,5 1 1,5

 

NA BAZI SILAŽE

 

Mlijeko

Krmivo   /kg

15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg
SILAŽA 15 20 20 25 25
SIJENO 3 3 4 4 4
SMJESA 19% 6,5 7 7 7 7
SUPER MK-35 0,5 1,5 2,5 3,5

 

2018-05-18T20:10:56+00:0018. studenoga 2016.|AKTUALNOSTI|