Pitajte nas na: 048 856 370 | e-mail kontakt

Tovljenici

Potpune krmne smjese

ST – 1
Potpuna krmna smjesa za svinje od 30kg to kraja tova

NAMJENA: Krmna smjesa ST – 1 namijenjena je  za tov svinja od 30 do 120 kg (ovisno o pasmini). Zbog visokog sadržaja probavljivih bjelančevina, vitamina i minerala može se koristiti u fazi odgoja rasplodnih nazimica. Krmna smjesa ST-1 daje se svinjama obročno uz dovoljno svježe i pitke vode

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME  13,0 MJ/kg, Sirove bjelančevine 17%, Sirova vlakna 4%, Sirove masti 3%, Sirovi pepeo 4%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1

Koncept hranidbe tovljenika

 

Dopunske krmne smjese

SUPER TRS 35
Dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje

NAMJENA: Krmna smjesa SUPER TRS 35 namijenjena je izradi potpune krmne smjese koja se koristi u hranidbi  tovnih i rasplodnih svinja od 30kg. SUPER TRS 35 miješa se sa samljevenim žitaricama (kukuruz, ječam, pšenica) u omjeru 20-25% SUPER TRS 35 i 75-80% žitarice.

RECEPTURA:

Težina životinje SUPER TRS 35% Žitarice Receptura
30-60 25 75 Kukuruz 45%
Ječam 20%
Pšenica 10%
TRS 25%
60-120 20 80

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  Sirove bjelančevine 35%, Sirova vlakna 5%, Sirove masti 1,5%, Sirovi pepeo 12%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1

Koncept hranidbe tovljenika

 

SUPER ST-2
Dopunska krmna smjesa za svinje u tovu preko 60 kg ž.v.

NAMJENA: SUPER ST-2 je Dopunska krmna smjesa namijenjena hranidbi svinja u tovu i rasplodu preko 60 kg žive vage. Miješa se u omjeru 20-25% SUPER ST-2 i 75-80% prekrupe žitarica (kukuruz, ječam, pšenica).

HRANIDBENA VRIJEDNOST: Sirove bjelančevine 35%., Sirova mast 1,3%., Sirovi pepeo 14,3%.

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1

Koncept hranidbe tovljenika