Pitajte nas na: 048 856 370 | e-mail kontakt

Telad i junad

Potpune krmne smjese

TELKO 16 Plus
Potpuna krmna smjesa za telad

NAMJENA: Krmna smjesa TELKO 16 PLUS namijenjena je za intenzivni porast sisajuće i odbite teladi. Krmna smjesa sadrži sve hranidbene sastojke koji su potrebni teletu za brz i zdrav rast i razvoj. U proizovdnji ove smjese koristi se lan.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME  11 MJ/kg, Sirove bjelančevine 16%, Ca 0,8%, P 0,6%, Na 0,3%, Mg 0,2%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1

TELKO 18
Potpuna krmna smjesa za telad

NAMJENA: Krmna smjesa TELKO 18 namijenjena je za kvalitetan rast sisajuće i odbite teladi. Krmna smjesa sadrži sve hranidbene sastojke koji su potrebni teletu za zdrav rast i razvoj.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME  10,7 MJ/kg, Sirove bjelančevine 18%, Ca 1,0%, P 0,8%, Na 0,3%, Mg 0,2%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1

JUNKO 15
Potpuna krmna smjesa za junad

NAMJENA: Krmna smjesa JUNKO 15 namijenjena je za kvalitetan rast tovne junadi.  Krmna smjesa sadrži sve hranidbene sastojke koji su potrebni junetu za brz i zdrav rast i razvoj.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME  10,5 MJ/kg, Sirove bjelančevine 15%, Ca 0,8%, P 0,6%, Na 0,2%, Mg 0,2%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1

 

Dopunske krmne smjese

SUPER TELKO 35
Dopunska krmna smjesa za telad

NAMJENA: Krmna smjesa SUPER TELKO 35 namijenjena je izradi potpunih krmnih smjesa za sisajuću i odbitu telad. Daje se teladi umiješan sa žitaricama u omjeru 35% SUPER TELKO 35 i 65% žitarica (kukuruz, ječam, zob).  SUPER TELKO 35 sadrži sve hranidbene sastojke koji su potrebni teletu za brz i zdrav rast i razvoj, a u proizvodnji ove dopunske krmne smjese korišten je lan.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME 10,5 MJ/kg, Sirove bjelančevine 35%, Ca 2,6%, P 1,1%, Na 0,8%, Mg 0,3%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1

SUPER JUNKO 32
Dopunska krmna smjesa za junad

NAMJENA: Krmna smjesa SUPER JUNKO 32 namijenjena je izradi potpunih krmnih smjesa za junad u tovu. Može se junadi davati pojedinačno ili umiješan sa žitaricama u omjeru 20% SUPER JUNKO 32 i 80% samljevenih žitarica (kukuruz, ječam, zob). Krmna smjesa SUPER JUNKO 32 sadrži sve hranidbene sastojke koji su potrebni junetu za brz i zdrav rast i razvoj.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME  9,5 MJ/kg, Sirove bjelančevine 32%, Ca 2,7%, P 1,0%, Na 0,5%, Mg 0,35%

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1