Pitajte nas na: 048 856 370 | e-mail kontakt

Mliječne koze i ovce

Potpune krmne smjese

OVKO-16
Potpuna krmna smjesa za mliječne koze i ovce

NAMJENA: Krmna smjesa OVKO-16 namijenjena je hranidbi  mliječnih koza i ovaca u fazi visoke bređosti te u laktaciji kao dodatak voluminoznom obroku ( sjenaža, sijeno)

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  NEL  6,7 MJ/kg, Sirove bjelančevine 16%, Ca 0,9%, P 0,6%, Na 0,3%, Mg 0,25%

NAPOMENA: Krmna smjesa OVKO-16 ne sadrži posebno dodanog bakra (Cu)

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1