Pitajte nas na: 048 856 370 | e-mail kontakt

Prasad

Potpune krmne smjese

GROVER
Potpuna krmna smjesa za prasad od 10 do 30kg tjelesne mase

NAMJENA: Krmna smjesa GROVER namijenjena je hranidbi prasadi težine od 15 do 30 kg. Krmna smjesa GROVER daje se prasadi po volji uz dovoljno svježe i pitke vode. Kod prasadi tovnih pasmina kada želimo postići udio mesa u polovicama od 60% poželjno je krmnu smjesu GROVER davati do 40 kg tjelesne mase prasadi.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  ME  12,0 MJ/kg, Sirove bjelančevine 18%, Sirova vlakna 4%, Sirove masti 4%, Sirovi pepeo 5%

NAPOMENA: Krmna smjesa GROVER sadrži visoko probavljive bjelančevine i enzime.

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1

GRAFIKON: koncept hranidbe prasadi

 

Dopunske krmne smjese

SUPER PIGO 41
Dopunska krmna smjesa za prasad

NAMJENA: Krmna smjesa SUPER PIGO 41 namijenjena je izradi potpune krmne smjese koja se koristi u hranidbi prasadi do 30 kg tjelesne mase. Namijenjena je miješanju s domaćim žitaricama (kukuruz,  ječam) u omjeru 20-25% SUPER PIGO 41 i 75-80% žitarice.

HRANIDBENA VRIJEDNOST:  Sirove bjelančevine 41%, Sirova vlakna 5%, Sirove masti 1,5%, Sirovi pepeo 13%

NAPOMENA: Krmna smjesa SUPER PIGO 41 sadrži visoko probavljive bjelančevine, enzime, organske kiseline i mikofixator.

PAKIRANJE: Jumbo vreće, 25/1, 10/1

GRAFIKON: koncept hranidbe prasadi